Náš Region 2. 6. 2022

Berounsko 22/2022 | Náš REGION (nasregion.cz)

 

 

 

Nový skleník a retenční nádrž vybudovala

spol. Ing. Poláková HOLZ WOOD, s.r.o.

také díky spolupráci s MAS Karlštejnsko, z.ú.

 

Ve spolupráci s MAS Karlštejnsko, z.ú.s se v letošním roce podařilo společnosti Ing. Poláková HOLZ WOOD,s.r.o. získat dotaci a zrealizovat projekt „Dodávka a instalace skleníku, vč. podzemní retenční nádrže bez rozvodu vody“.

 

Společnost Ing. Poláková HOLZ WOOD,s.r.o. letos oslaví 25. výročí založení společnosti.

K tomuto výročí se jí podařilo nadělit si skvělý dárek, a to nový skleník a retenční nádrž.

 

Společnost Ing. Poláková HOLZ WOOD, s.r.o.  hospodaří na malé farmě v Cerhovicích od roku 1997.

Zabývá se pěstování zeleniny, např. česneku, cibule- šalotky, rajčat ,  a pěstováním a zpracováním ovoce jako jablek, švestek, hrušek a dřínků.

Vybudování nového skleníku s retenční nádrží, která zachytí dešťovou vodu z hospodářských objektů, pomohlo zefektivnit proces pěstování zeleniny, došlo ke zvýšení produkce hodnotnějších potravin, snížilo náklady na rozvod vody a zajistilo vyšší tržní podíl společnosti na místním trhu s potravinami. Vybudování moderního technického celku, skleníku s retenční nádrží, umožnilo zvýšení výkonů společnosti a zvýšilo výnosy pěstované zeleniny – rajčat a zároveň usnadnilo práci.

Vypěstovaná rajčata jsou dále zpracovávána technologií sušení v elektrické sušárně..

 

Významnou měrou se o tento počin zasloužila také místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú..

 

Posláním MAS Karlštejnsko, z. ú., je spojení úsilí na šedesátky obcí, městysů a měst, spolků, institucí, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ, církví  i jednotlivců působících v regionu působnosti MAS, pro společný rozvoj jejich regionu, pro  vytváření dobrého jména a image jako přírodní, kulturní a společenské entity, při zachování venkovského rázu krajiny.

 

Díky činnosti MAS Karlštejnsko, z.ú., realizaci rozvojové Strategie komunitně  vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Via Carolina“ jeho Místním partnerství a díky spolupráci, odbornému vedení a pomocí jeho pracovníků bylo možné podat projekt „ Dodávka a instalace skleníku, vč. podzemní retenční nádrže bez rozvodu vody“ . v rámci Výzvy č. 4 MAS Karlštejsnko z.ú. v souladu se strategií SCLLD „Via Carolina“, Programovým rámcem PRV a podpořit projekt dotací z finanční alokace MAS ve výši 205 000 Kč.

 

Na základě této spolupráce s MAS Karlštejnsko, z.ú.  se také společnost Ing. Poláková HOLZ WOOD,s.r.o. zapojí do činnosti Místního partnerství a bude se podílet na rozvoji regionu.

Projekt

DODÁVKA A INSTALACE SKLENÍKU, VČ. PODZEMNÍ
RETENČNÍ NÁDRŽE BEZ ROZVODŮ VODY

byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Karlštejnsko